Skip to content

Informace k přihlášení

Pokyny pro přihlášení účastníků

Počet účastníků je omezen počtem 60 na 2denní kurz. Přijetí do kurzu je podmíněno co možná
nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned
Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány
na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu).
K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

 Nejzazší termín k převodu je 29. 10. 2021.

Registrační poplatky

Kompletní kurz
cena 6000 Kč (240 EUR)
(9. 11. – 12. 11. 2021)
2denní kurz - ZÁKLADNÍ FESS
cena 4000 Kč (160 EUR)
(9. 11. – 10. 11. 2021)
Preparační kurz
cena 2500 Kč (100 EUR)
při kompletním kurzu
2denní kurz - POKROČILÁ FESS
cena 3500 Kč (140 EUR)
(11. 11. – 12. 11. 2021)

shaver kurz 0 Kč
kurz ambulantní ORL endoskopie 0 Kč
kurz počítačové navigace operací (CAS) 0 Kč

Poplatek zahrnuje:
účast na přednáškách, diskusích, live-surgery, společenské večeři, instruktážních kurzech, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace

Pro platby v CZK:

Příspěvek zaplaťte na účet č. 15641329/0800
název účtu: Nadační fond pro ORL
banka: Česká spořitelna
variabilní symbol: 09112021
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno

Pro platby v EUR:
banka: Československá obchodní banka
název účtu: Nadační fond pro otorhinolaryngologii
BIC (swift code): CEKOCZPP
IBAN: CZ72 0300 0000 0001 5031 3096
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno
plátce uvede, že náklady za platbu nese on

 

uchazeči budou řazeni chronologicky

 

Storno: 14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50% účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady