Skip to content

Informace k přihlášení

Pokyny pro přihlášení účastníků

Počet účastníků je omezen počtem 40 na 2denní kurz (preparační kurz je  omezen počtem 12).

Přijetí do kurzu je podmíněno co možná nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu). 
K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

 Nejzazší termín k převodu je 29. 10. 2022.

Registrační poplatky

Kompletní kurz
cena 6000 Kč
(8. 11. – 11. 11. 2022)
Kompletní kurz + preparační kurz
cena 9500 Kč
(8. 11. – 11. 11. 2022)
2denní kurz - ZÁKLADNÍ FESS
cena 4000 Kč
(8. 11. – 9. 11. 2022)
2denní kurz - POKROČILÁ FESS
cena 3500 Kč
(10. 11. – 11. 11. 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

sshaver kurz 0 Kč

shaver kurz 0 Kč

kurz ambulantní ORL endoskopie 0 Kč

kurz počítačové navigace operací (CAS) 0 Kč

Poplatek zahrnuje:

účast na přednáškách, diskusích, live-surgery, společenské večeři, instruktážních kurzech, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace

Registrační poplatek zaplaťte na účet č. 17937051/0710
banka: ČNB

variabilní symbol: 215204 (nutné uvést)
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno (nutné uvést)

 

uchazeči budou řazeni chronologicky

 

Storno: 14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50 % účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady