Skip to content

Informace k přihlášení

Pokyny pro přihlášení účastníků

Počet účastníků je omezen počtem 40 na 2-denní kurz (preparační kurz je omezen počtem 12).

Přijetí do kurzu je podmíněno co možná nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu). 
K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

 Nejzazší termín k převodu je 29. 10. 2024.

Registrační poplatky

Kompletní kurz
cena 6000 Kč
(5. 11. – 8. 11. 2024)
Kompletní kurz + preparační kurz
cena 10000 Kč
(5. 11. – 8. 11. 2024)
2denní kurz - ZÁKLADNÍ FESS
cena 4000 Kč
(5. 11. – 6. 11. 2024)
2denní kurz - POKROČILÁ FESS
cena 3500 Kč
(7. 11. – 8. 11. 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

sshaver kurz 0 Kč

shaver kurz 0 Kč

kurz ambulantní ORL endoskopie 0 Kč

kurz počítačové navigace operací (CAS) 0 Kč

Poplatek zahrnuje:

účast na přednáškách, diskusích, live-surgery, společenské večeři, instruktážních kurzech, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace

Registrační poplatek zaplaťte na účet č. 17937051/0710
banka: ČNB

variabilní symbol: 215204 (nutné uvést)
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno (nutné uvést)

 

uchazeči budou řazeni chronologicky

 

Storno: 14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50 % účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady