Skip to content

První informace

POZVÁNKA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK

pořádá

36. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE

Termín: 5. 11. – 8. 11. 2024

 

 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84.

Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna ORL kliniky

Program: Postupně bude probírána problematika endonazálních endoskopických operací od základních, kterým budou věnovány první dva dny, po složitější operace, tzv. pokročilé FESS. Kurz by měl poskytnout průřez celou problematikou a tím, co je v současnosti možné dutinou nosní endoskopicky operovat. Účastníkům bude postupně prezentována klinická anatomie, diskutovány budou indikace, využití zobrazovacích metod a předoperační příprava. Dále budou demonstrovány jednotlivé typy endoskopických operací. Budou diskutovány jednotlivé postupy a klíčové fáze konkrétních výkonů v souvislosti s vhodnými nástroji, možnosti komplikací a jejich prevence. Je vhodné, aby si účastníci připravili zajímavé případy, kazuistiky, o kterých lze potom za přítomnosti vedoucích kurzu diskutovat. Témata jsou vhodná nejen pro lékaře pracující v nemocnicích, ale i pro ambulantní specialisty. Obsahem kurzu jsou:

  • přenosy z operačního sálu s možností diskuse mezi účastníky kurzu a operatérem (operatéři pořádajícího pracoviště i hosté), bude poskytnuta možnost přímé účasti při operaci na operačním sále
  • prakticky zaměřené přednášky
  • videodemonstrace
  • diskuse týkající se demonstrovaných výkonů
  • instruktážní kurzy, účastníci si budou moci vyzkoušet zacházení s nástroji a endoskopem, držení a manipulaci s jednotlivými nástroji a koordinaci při operaci s nácvikem na fantomu, účinnost shaveru, využití navigačních systémů. Nejen pro ambulantní specialisty je určen instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL lékaře
  • preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahu orientačních struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku jednotlivých operací EES. Každý účastník má k dispozici své pracovní místo a svůj preparát. Počet účastníků preparačního kurzu je limitován.

V přímém přenosu budou demonstrovány operace od nejjednodušších a základních (např. operace cyst čelistní dutiny), přes operace v dutině nosní (polypektomie, mukotomie) až k operacím paranazálních dutin, revizním operacím FESS a výkonům na bazi lební s použitím počítačové navigace (CAS). Demonstrována bude problematika endoskopické chirurgie nádorů VDN a rinobaze. Instruktážní kurzy budou věnovány shaveru (micro-debridoru), který se stal standardním nástrojem v endoskopické chirurgii. Každý účastník si bude moci vyzkoušet shavery různých firem, např. Richard Wolf, Karl Storz, Medtronic-Xomed, Olympus, Bien-aire, atd. Budou předvedeny nové modely shaverů a nožů či fréz od zúčastněných firem. Další instruktážní kurz bude věnován počítačem navigované FESS (CAS), k dispozici bude elektormagneticky i opticky naváděná navigace. Pro ambulantní specialisty je určen instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL lékaře, demonostrovány budou i nové typy endoskopů. Preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahů orientačních struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku jednotlivých operací EES. Počet účastníků je limitován.

Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina

Přenosy z operačních sálů vybavených špičkovou technikou v HD kvalitě budou zabezpečeny v rámci projektu OR1 firmy Carl Storz.

„Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 24 kredity”.

Na Vaši účast se těší Jan Plzák, vedoucí kurzu s rinologickou skupinou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole